Begeleiding

Ik bied individuele begeleiding en ondersteuning, volledig afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt.
Of het nu gaat om het ontwikkelen en/of vergroten van vaardigheden, het stabiliseren van de huidige leefomstandigheden of andere persoonlijke doelen.
Onder begeleiding worden voor de cliënt zinvolle activiteiten uitgevoerd, zonder druk en met een positieve bijdrage aan zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
De inhoud van begeleiding is met name gericht op een zinvolle daginvulling en participatie in de samenleving.
In samenspraak met de cliënt kan de begeleiding op diverse leefgebieden worden ingezet.

Uiteraard ben ik bereid:
  • ter ondersteuning van de cliënt mee te gaan naar afspraken bij instanties en/of medici
  • samen te werken indien er meerdere zorgverleners bij de cliënt betrokken zijn, om zo de best mogelijke zorg voor de cliënt te kunnen leveren
  • af te stemmen met het netwerk indien dit voor de cliënt van belang is
Ik maak gebruik van het betrokken online elektronisch cliëntendossier van Mextra.
In het cliëntendossier wordt gerapporteerd over de inhoud en resultaten van de begeleiding.
Tevens wordt er (indien mogelijk) in samenspraak met de cliënt een zorgplan opgesteld, waarin alle voorkeuren en/of doelen van de cliënt worden vastgelegd.
Het zorgplan wordt regelmatig, maar tenminste jaarlijks, geëvalueerd en bijgesteld.

Om kwaliteit van zorg te bewaken en te bevorderen vraag ik mijn cliënten minimaal eenmaal per jaar een vragenlijst cliënttevredenheid in te vullen.
De resultaten worden nadien met de cliënt besproken.
Uit de verkregen feedback worden actiepunten opgesteld, welke zullen worden toegepast tijdens het vervolg van de begeleiding.