Klachtenregeling

Mariëlle Wingens Begeleiding is aangesloten bij brancheorganisatie SoloPartners.
Cliënten kunnen hierdoor gratis bij een klachtenfunctionaris en geschilleninstantie terecht.
De uitvoering van de klachtenregeling wordt in alle gevallen gedaan door Stichting Klachtenregeling, zij zijn een door het ministerie erkende geschilleninstantie.

Voor een uitgebreide toelichting van de klachtenregeling zie: