Voor wie?

Volwassenen met een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) of een indicatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), met een persoonsgebonden budget (pgb).

Ik richt me niet op één specifieke doelgroep, maar mijn affiniteit ligt bij het begeleiden van cliënten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

De volgende gemeenten vallen binnen mijn werkgebied: Oss, ’s-Hertogenbosch, Bernheze, Vught, Sint-Michielsgestel & Meierijstad.

N.B. Ik kan helaas geen passende begeleiding bieden indien;
  • de cliënt gediagnosticeerd is met psychische problematiek die behandeling noodzakelijk maakt (bijvoorbeeld: ernstige depressie, psychose, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsproblematiek)
  • de cliënt onder de verslavingszorg valt
  • de cliënt verpleegkundige zorg nodig heeft
  • er medicatie dient te worden verstrekt en/of toegediend