Privacyverklaring

Mariëlle Wingens Begeleiding heeft een privacyverklaring opgesteld, deze kunt u hier downloaden.

In dit document wordt de cliënt geïnformeerd over hoe er wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens die ik in het kader van mijn werkzaamheden zal ontvangen.